نمونه سوال تئوری مدیریت 2

آقای ترامشلو هم زحمت کشیدن از فصل 1 کتاب سوال طراحی کردن که در پایین ملاحظه میکنید:

نمونه سوالهای فصل اول 
 
1 – نظریه و تئوریزه کردن را توضیح دهید
 
2 – فرآیند انتزاعی سازی راشرخ دهید
 
3 – پارادایم چیست (هستی شناسی ، شناخت شناسی ، روش شناسی )
 
4 – مقایسه و اختلاف نظر تفسیری – نمادین ، مدرنیسم ، پست مدرنیسم
 
5 – اجزای سازمان ، فناوری ، ساحت فیزیکی ، فرهنگ  را توضیح دهید

/ 0 نظر / 12 بازدید