نمونه سوال تئوری مدیریت -3

خانم مخابادی،خانم مقتدر فرد و خانم سامی به همراه آقای سعید فیروزبخت زحمت کشیدن و چند تا سوال در ذهنشون طراحی کردن که در زیر میبینید:

1-مقایسه نظریه های "ساخت اجتماعی و سیستم های اجتماعی-فنی از دیدگاه های مربوطه
2-بنظر شما کدام یک از رویکردهای مدرن ،تفسیری نمادین یا پست مدرن برای سازمانهای
امروزی ما کاردبردی تراست
3-برررسی دیدگاه فایول و گیولیک در باب مدیریت اداری
4-تفاوت بین سه دیدگاه مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن را در قالب معرفت شناسی، هستی شناسی و سازمان با مثال بیان کنید 
5-سلسله مراتب سیستم های بولدینگ را شرح دهید.با ذکر مثال
6-تئوری های نمادین-تفسیریون را توضیح داده و علت شکل گیری آن ها را بیان کنید
7-تئوری های سازمان چیست؟هدف از مطالعه آن و کاربرد آن را شرح دهید.
8-استاد حاج علیان یک مقاله توسایتشون تحت عنوان مدرنیسم و پست مدرنیسم درسازمانها گذاشتن که بنظرم خیلی دید خوبی درمورد تفاوت ها ونگرش های این دو دیدگاه رو درسازمان مطرح میکنه . بنظرم مطالعه کنیم مفید باشه
9-نفاط قوت و ضعف هرکدوم ازدیدگاه های مدرن ،تفسیری نمادین و پست مدرن باشه .و اگر شما بخواهین یکی ازاین رویکردها رو انتخاب کنید برای سازمان خودتون به عنوان یک مدیر ، کدوم دیدگاه رو انتخاب میکنید ؟
/ 0 نظر / 22 بازدید