سلسله مباحث مربوط به پایان نامه-بخش 4-آموزش spss

یکی از قسمتهای مهم پایان نامه(فصل 4) مربوط به محاسبات آماری و گزارشهای مربوط به آن است .

این فصل ارتباط تنگاتنگی با مهارتهای نحوه استفاده از نرم افزار spss دارد.

در اینجا دو جزوه آموزشی این نرم افزار رو براتون میذارو تا استفاده کنید.

جزوه آموزشی شماره 1 (مقدماتی و سطح متوسط)

جزوه آموزشی شماره 2(مقدماتی)

/ 0 نظر / 33 بازدید