درباره ما


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی فیروزکوه
پروفایل مدیر : علی فیروزی
ایمیل مدیر وبلاگ
 
آخرین مطالب
نوشته شده در  مجموعه قوانین، حقوق اساسی، قوانین مدیریتی

هر مدیری برای داشتن مدیریت اثر بخش و کار آمد لازم است تا با مجموعه قوانینی که با آن در گیر است نه تنها آشنا باشد بلکه بر آنها مسلط بشود

در اینجا تعدادی از قوانینی که برای مدیران لازم است را  میتوانید دانلود کنید

قانون تامین اجتماعی

قانون تعدیل نیروی انسانی و نقل و انتقالات

قانون کار

قانون پنجم توسعه

قانون دریافت جرایم از کارفرمایان

دستور العمل دور کاری

قانون هدفمندی یارانه

قانون مدنی

قانون خدمات کشوری

مقررات مالی دولتی

قانون محاسبات عمومی
۱۳٩۱/۸/٢٩

رنک الکسا

جزوات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت