درباره ما


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی فیروزکوه
پروفایل مدیر : علی فیروزی
ایمیل مدیر وبلاگ
 
آخرین مطالب
نوشته شده در  تئوری مدیریت، دکتر حاج علیان، نمونه سوال

آقای عباس رجبی از همکلاسیهای درسخونمون نشستن فکر کردن که دکتر حاج علیان چگونه سوالاتی رو ممکن است مطرح کنند؟به 15 سوال رسیدن.

سوالاتی که به ذهنشون رسیده رو برام ایمیل کردن تا برای شما هم بزارم .البته ایشالله خودشون میرن و توی انجمن این سوالا رو ثبت میکنن.البته به نظر خودم سوالات اینجوری نیست.به هر حال عباس آقا خدا قوت.

خودم هم دارم یه سری سوال مینویسم.

شاید تا فردا بزارم روی وبلاگ.

این هم سوالاتی که ایشون طرح کردن:

1.اصول مدیریت علمی را از دیدگاه تیلور شرح دهید ؛این دیدگاه چه اهدافی را دنبال میکند؟

2.ویژگیهای سیستمهای باز را توضیح داده وبیان فرمایید فرایند ترکیب و ادغام در سیستمهای باز چگونه رخ میدهد.؟

3.پارادایم های اثبات گرایی ،تفسیری،پست مدرنیسم را با یکدیگر مقایسه کرده همراه با مثال بررسی کنید چه موضوعاتی قابل پیگیری وپژوهش است؟

4.انواع اعتماد راشرح داده و رابطه هر نوع را با زمان بیان فرمایید،اعتماد را در فرهنگ ایرانی شرح دهید.؟

5.نقشهای مدیر را از دیدگاه هنری میتز برگ شرح دهید؟

6.یک مفهوم سازمانی را با توجه به دیدگاه پست مدرنیسم تئوریزه کرده و شرح دهید.(تئوری برابری)؟

7.نظریه دریدا را در مورد تفکر شرح دهید؟

8.مدیران بسته به نوع تاثیر پذیری از محیط به چند دسته تقسیم میشوند،نقاط قوت و ضعف هر کدام را بیان فرمایید؟

9.اصطلاحات زیر راتعریف کنید:نظریه       ،پارادایم      ،سیستم       ،سینرژی    ،cooptation  ،مصون سازی

10.دیدگاه اقتضائی ادامه وخروجی کدام نگرش است ،شرح دهید؟

11.فرمان رانی عقلایی –قانونی مربوط به کدام نگرش است ،انواع عقلانیت راتبیین کنید؟

12.نظریه بولدینگ را شرح دهیدوسلسله مراتب سیستم ها را بیان فرمایید؟

13.منشاء هر یک از انواع قدرت را از دیدگاه ماکس وبربیان  کنید ،رهبران کاریزما دارای چه ویژگیهایی هستند؟

14.سیر تاریخی نظریه های سازمان را با ذکر تعدادی از صاحبنظران هر دوره بطور مختصربیان فرمایید؟

15..از میان مکاتب مدیریت مکتب مدیریت علمی و مکتب اقتضائی را شرح دهید.؟
۱۳٩٠/۱٠/۱٢

رنک الکسا

جزوات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت